ЗДО №4, ”Ромашка”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

МОНІТОРИНГ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Рівень досягнень дітей відповідно до програми«ДИТИНА" 

за I півріччя 2019/2020 навчального року

 

з/п

Освітня лінія

Загальний показник на початок навчального року

Загальний показник на I піврічча навчального року

вис.

дост.

сер.

низ.

вис.

дост.

сер.

низ.

1.

 Мовлення дитини

 

21

56

23

2

64

29

15

2.

Особистість дитини

9

32

45

14

11

52

33

4

3.

Дитина в соціумі

3

31

50

16

6

53

35

6

4.

Гра дитини

4

37

55

14

10

49

35

6

5.

Дитина у світі культури

3

26

53

18

6

49

36

9

6.

Дитина  в  сенсорно-пізнавальному  розвитку

4

45

43

8

16

51

27

6

7.

Дитина в природному довкіллі

3

26

57

14

30

50

10

10

Рівень засвоєння освітніх ліній

4

31

51

14

12

53

29

6

Порівняльна діаграма показників рівня досягнень дітей дошкільного віку та виконання освітніх програм

за I півріччя 2019/2020 навчального року

Відмічено динаміку засвоєння дітьми програмового матеріалу по всім освітнім лініям. Рівень навченості дітей 65% (достатній рівень). Однак 35% дітей (середній, низький рівень) потребують подальшої індивідуальної роботи

Покращено результат навченості дітей на кінець I піврічча: 12% дітей засвоїли матеріал на високому рівні, збільшено результат достатнього рівня на 22%, зменшено  показники середнього рівня на 30%, низького  рівня - на 8% .

Логін: *

Пароль: *