ЗДО №4, ”Ромашка”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

ЗВІТ КЕРІВНИКА

 ЗВІТ

директора закладу  дошкільної освіти (ясла-садок)

«Ромашка» №4 комбінованого  типу  «Про підсумки роботи ЗДО4

 за 2019/2020 навчальний рік

та визначення основних напрямків соціально-економічного розвитку закладу

на 2020/2021 навчальний рік»

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Звіт складено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 №55,  згідно Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.

 

 Загальні відомості про навчальний заклад:

Заклад  дошкільної  освіти  (ясла-садок)  №4 «Ромашка» комбінованого типу Жашківської міської ради Черкаської області (далі – заклад дошкільної освіти) засновано у 1967 році.  Заклад розташований за адресою: вул. Захисників України,15, м. Жашків, Черкаська область, 19201 За проектною потужністю заклад розрахований на 6 груп, 97 дітей. У 2019/2020 навчальному році списковий  склад  налічував 123 дитини. На час звітування, у  закладі працюють групи:

- для дітей раннього віку – 1;

- для дітей дошкільного віку – 5 (з них 1 – спеціальна група для дітей з порушенням мовлення).

Категорійні  діти:

АТО- 5 дітей;

Малозабезпечені-1дитина;

Напівсироти -1 дитина;

Багатодітні-7дітей;

Переселенці -1 дитина

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, власного Статуту, на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, наявності щеплень, довідки сімейного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини.

Заклад працює у п’ятиденному робочому режимі з 7.30 до 18.00.

Підвищення рівня та організація освітньо - виховного процесу

у навчальному закладі

 Враховуючи підсумки освітньо-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу продовжував спрямовувати свою діяльність у 2019/2020 навчальному році на вирішення методичної теми: «Формування  у  дітей  дошкільного  віку почуття  національної  свідомості,гідності  та  любові до  рідної  землі», а  також  впровадження  у  роботу  закладу  методик  раннього  розвитку  дошкільників  починаючи  з  груп  раннього  віку.

Зміст освітньої роботи у 2019/2020 навчальному році відповідав Державному стандарту - Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості дітей  дошкільного  віку, розвитку й вихованості дитини шести років перед її вступом до школи. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечувалася програмами:

- «ДИТИНА» освітня  програма  для дітей  від  2  до 7  років - автор-упорядник Білан О.І., (лист МОН України  №1/11-16163  від 09.11.2015 р.);

- «Україна-моя Батьківщина» парціальна  програма  національно-патріотичного виховання  дітей  дошкільного віку за  науковою редакцією  Рейпольської О.Д, (лист ІМЗО від 25.03.2016 №2.1/12Г-85).

Освітньо-виховна робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснювалася згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.

Завдяки проведеній роз’яснювальній роботі з батьками вихованців усіх  вікових груп щодо особливостей та переваг впровадження програм раннього  розвитку, діти були забезпечені комплектами: «Кубики  зайцева», «Кубики  Нікітіна», розвиваючі  конструктори за  методикою Монтесорі,спеціальних  зошитів  для  дошкільників  з  друкованими  основами. При проведенні занять вихователі активно використовували допоміжні відео матеріали за темами, поради з організації освітнього процесу на тиждень, на день.

Корекційно-розвивальна робота з дітьми, що мають порушення мовлення, здійснювалася вчителем-логопедом  Тишкевич О.В.

У вересні 2019 року вихователем-логопедом було проведено обстеження мовлення дітей старших груп. За результатами обстеження на 01.10.2019 року серед 42 вихованців старших груп 17 дітей мали порушення мовлення, що становить 30%. Було  створено  групу  дітей  з  якими  починаючи  з  вересня  місяця 2019 року  по  березень 2020  року  проводилася  систематична  робота  з  корекції  мовлення, яка  була спрямована на усунення порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації.

На кінець  другого  кварталу  якість мовленнєвої діяльності значно покращилася проте  подальший  моніторинг  був  неможливий  через  карантинні  заходи  у  ЗДО. На разі  робота  з  корекції  мовлення  в  групі компенсуючого  типу проводиться й  надалі, результати  моніторингового  дослідження  з  показниками  якості  будуть мати  реальне  відображення на  кінець  серпня.

 Серед недоліків слід зазначити: недостатній рівень сформованості мотиваційно-активізуючої компетентності,а  також тривале  перебування  дітей  вдома  через  карантин.  Це стає на заваді при вихованні самоконтролю, автоматизації та диференціації звуків та подовжує час корекційної роботи. Батьки залишаються недостатньо залученими до корекційно-розвиткового процесу через відсутність практичних знань.

Упродовж 2019/2020 навчального року практичним психологом  ЗДО4 Деркач Т.О. було проведено:

діагностику процесу адаптації дітей до умов дошкільного освітнього закладу;

психологічне вивчення пізнавальних процесів дітей старшого дошкільного віку;

психологічне вивчення порушень у емоційно-вольовій сфері дітей старшого дошкільного віку  з порушенням мовлення.

Головні причини неадаптованості дітей: не дотримання режиму, недостатньо сформовані культурно-гігієничні навички, форсування батьками періоду адаптації, не сформованість позитивної установки на відвідування дитячого садка.

З  вересня 2019 року  до  початку   запровадження карантину  в  ЗДО Деркач Т.О. за  розкладом проводила  заняття  з  корекційної  роботи  по  всіх  вікових  групах.  Також  проводились  індивідуальні  заняття  з  вихованцями  та  надавалися  консультації  батькам  в  разі  звернень.

З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми  дошкільних груп було організовано роботу гуртків:

•        «Потішки  забавлянки» молодша група №1 Борейко Л.М,

•        «Навчаємось читати» середня  група Струсь Н.В.,

•        «Готуємось  до  школи» - старша  група Гук С.С..

Недоліки: недостатня матеріальна база для гурткової роботи.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в закладі функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, навчально – методичною літературою, періодичними виданнями, дидактичними аудіо та відео матеріалами. Вихователі в своїй роботі використовують сучасні наукові розробки, авторські методики, розробки занять, свят та розваг, матеріали з досвіду роботи кращих педагогів, періодичні педагогічні видання.

Сучасна дошкільна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. У закладі впроваджуються інноваційні технології у освітньо-виховний процес:

- методика використання схем-моделей Воскобовича;

- авторська методика М.Єфименко «Казкова фізкультура»;

- методи навчання  ранньому  читанню  за М.Зайцевим;

-методика  раннього  розвитку  за Нікітіними.

На виконання основних завдань методичної роботи, які зазначені у річному плані  закладу на 2019/2020навчальний рік було заплановано та проведено ряд заходів щодо підвищення методичного рівня педагогів, ознайомлення з інноваційними технологіями та впровадження їх у навчально-виховний  процес,  а саме:

- тренінг «Методики  раннього  розвитку»;

- майстер клас для педагогів «Готуємо  подарунки  до  Миколая»;

- майстер-клас для педагогів «Навчаємо розмови»;

- Школа педагога-початківця.

Протягом  карантину було організовано педагогічну просвіту педагогів в режимі онлайн: перегляд вебінарів, семінарів видавництва МСFR, отримані сертифікати участі. Дані форми роботи сприяли різнобічному і ґрунтовному аналізу освітнього процессу та  дала можливість  педагогам не лише підвищити рівень теоретичних знань  щодо навчання та виховання дітей дошкільного віку, а й сприяла вивченню та впровадженню позитивного педагогічного досвіду, інноваційних методик, технологій.

Адміністрацією закладу створено умови для підвищення фахової майстерності педагогами дошкільного закладу шляхом самоосвіти, відвідування різноманітних методичних заходів у закладі і місті, проходження курсової перепідготовки при Черкаському  інституті  післядипломної  освіти  педагогів.. Вчитель-логопед Тишкевич О.В, музичний  керівник  Почтаренко Л.В, вихователь  Логвинюк М.А.  пройшли  такі  курси  дистанційно  в  режимі  онлайн та  отримали  (90  годин кредиту).

У жовтні  2019 року  було  проведено  «День  відкритих  дверей» під  час  якого  було  організовано  проведення  різних  форм  роботи  з  дітьми та  у  якому  узяли  участь  як  педагоги  ОТГ  так  і  батьки  вихованців.

У листопаді  та лютому 2019 року працівники закладу підготували та провели семінар-практикум для вихователів  ОТГ  з  впровадження методик  раннього  розвитку у  практику  роботи  ЗДО  та  поділилися  досвідом  роботи з використання  театралізованої  діяльності  в  освітньому  процесі  закладу.

Вжиті заходи  щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу, залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання

 

Протягом 2019/2020 навчального року колектив закладу та батьківська громада спільно приймала активну участь в освітньо-виховній роботі та здійснювали посильну підтримку у зміцненні матеріально-технічної бази закладу.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки тощо).

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалася згідно з кошторисом, сформованим відділом освіти та відповідно до статтей видатків.

Бюджетні кошти виділялись на :

Поточні видатки

2000

4 284 912,06

Заробітна плата

2111

2 372 347,02

Нарахування на оплату праці

2120

525 935,86

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.

2210

176 428,38

миючі засоби

 

9 768,30

госптовари

 

82 279,80

пальне

 

940,00

будматеріали

 

49 294,70

канц.товари

 

1 420,49

іграшки

 

3 564,09

сертифікат

 

469,00

запчастини

   

кухонне приладдя

 

5 335,00

меблі

 

14 150,00

комплектуючі до систем фільтрації води

 

558,00

комп.обладнання

 

3 900,00

швейна машина

 

3 149,00

пісочниці

 

1 600,00

Медикаменти та перв'язувальні матеріали

2220

3 020,00

Продукти харчування

2230

476 911,82

Оплата послуг (крім комунальних) в т.ч.

2240

266 228,63

перевірка електрообладнання

 

2 010,34

поточний ремонт

 

247 770,00

страхування, техогляд та тех обслуговування автобусів

   

проведення фестивалю з робототехніки

   

доставка підручників

   

продовження ліцензії програми

 

1 000,00

послуги звя'зку

 

3 352,20

послуги ВУЖКГ

 

1 599,08

повірка вогнегасників

 

825,00

перевезення на змагання

   

обслуговування систем фільтрації води

 

940,01

послуги санстанції

 

6 549,50

утилізація хімреактивів

   

дератизація та дезінсекція

 

2 182,50

обслуговування підземного газопроводу

   

інженерно-геодезичні вишукування

   

інші послуги

   

Видатки на відрядження

2250

6 297,80

Оплата теплопостачання

2271

374 916,94

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

5 735,22

Оплата електроенергії

2273

70 467,76

Оплата природного газу

2274

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

6 042,63

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання з пожежної безпеки)

2282

 

Інші поточні видатки (реєстрація статуту)

2800

580,00

Капітальні видатки

3000

7 350,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

7 350,00

меблі

 

7 350,00

     
     
     
     
     

Капітальне будівництво

3122

 

Капітальні ремонти (виготовлення проектно-кошторисної документації)

3132

 
     

разом профінансовано

 

4 292 262,06

 

В повному обсязі оплачуються рахунки за комунальні послуги, енергоносії, повірку лічильників, технічне обслуговування вогнегасників, телефонний зв’язок, послуги Інтернету, вивезення сміття.  Керівництвом закладу проводяться заходи щодо дотримання лімітів та економії бюджетних коштів: встановлено постійний контроль за використанням енерго-, тепло і водоресурсів.  Щомісяця, разом з заступником директора з господарства, проводиться аналіз показників лічильників і прийняття відповідного управлінського рішення.

На початок навчального року з батьками вихованців на батьківських зборах обговорювалися питання благодійної допомоги.  Батьківським активом кожної групи було прийнято рiшення щодо  надання благодійної допомоги закладу на добровiльнiй основi у вигляді матеріальних цінностей, товарiв.

Станом на червень місяць за бюджетні  кошти були проведені наступні роботи з  ремонту  приміщень:

-капітальний  ремонт  пральні;

-повне  відновлення  роботи  та  капітальний  ремонт  внутрішнього  туалету  та  душової  для  працівників;

-ремонт  стелі  у  музичному  залі, заміна  покриття  підлоги;

-заміна  6 міжкімнатних дверей;

 

У період ремонтних робіт  протягом  літа ще планується  провести:

-капітальний  ремонт  даху  лівого  крила  будівлі  закладу.

Матеріальні цінності оприбутковуються   відповідно до вимог нормативно - правових актів та беруться на облік централізованою бухгалтерією. Незважаючи на складні економічні умови, приміщення і територія ДНЗ оснащені необхідним інвентарем, перебувають у задовільному стані, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

 

Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

 

Згідно штатного розкладу на 2019/2020 навчальний рік ДНЗ №8 укомплектовано педагогічним, технічним і обслуговуючим персоналом. На даний час працює – 16 педагогічних працівника, у тому числі 1 директор, 1 вихователь – методист, 9 вихователів, 1керівник  гуртка  з  англійської  мови , 2 керівника музичних, 1 інструктор з фізичної культури, 1 логопед (сумісник1 практичний психолог. Залишається невідповідність штатного розпису ДНЗ №8 Типовому штатному розпису, затвердженому наказом Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України від 04.11.2010  №1055 (у зв’язку з відсутністю фінансування у штатному розпису відсутні посади педагога соціального, керівника гуртків). Посаду педагога соціального введено за рахунок внутрішнього перерозподілу.

68% педагогів мають повну вищу освіту на рівні спеціаліста, 14% - базову вищу, 18% - мають середню спеціальну освіту. 1 педагог закінчує здобувати повну вищу фахову освіту (навчається в магістратурі УДПУ). Не за фахом працюють 1 педагога.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держсанепідемслужби.

Робота з організації харчування дітей регламентована Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі – Інструкції), та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591.

Адміністрація закладу своєчасно і в повній мірі ознайомлює учасників освітньо-виховного процесу з нормативно-правовою базою з питань організації харчування дітей та доводить до відома персоналу та батьківської громади інформацію вищих органів влади місцевого рівня.

У закладі організоване триразове харчування дітей. Сестрою медичною  Драч І.П. щоденно складається меню-розкладка відповідно до  примірного сезонного меню та технологічних карток, з урахуванням заміни продуктів харчуванн. Визначено та погоджено з Управлінням Держпродспоживслужби перелік постачальників харчових продуктів та продовольчої сировини, графіки і маршрути постачання.    Продукти харчування, що постачаються в заклад, мають всі необхідні супровідні документи відповідно до нормативних вимог.

Плата батьків, або осіб, які їх заміняють становить 40 % від вартості харчування на день в закладі.  Оплата за харчування дітей знаходиться на постійному  особистому контролі керівника закладу.

     З боку адміністрації дошкільного закладу з питань якісної, правильної організації харчування постійно  здійснюється чіткий щоденний контроль на протязі року. Ведеться  бракераж сирих  продуктів, бракераж  готової  продукції, облік виконання норм харчування. Відслідковується суворе дотримання  строків реалізації продуктів, які швидко псуються. На контролі питання дотримання технологічного процесу  приготування їжі, смакових якостей готових страв. За 2019-2020 рік фахівцями Жашківського районного управління Головного управління Держпродспоживсужби в Черкаській області  було проведено 2 перевірки, одна  перевірка  під  час  адаптивного  карантину «Стан  дотримання  рекомендацій  МОЗ  та  забезпеченні  засобами  індивідуального  захисту». Приписів щодо виявлених недоліків в організації харчування дітей не надавалось. Фахівцями Жашківського лабораторного центру за вказаний період проведено 5 моніторингових відвідувань, за результатами надавалися протоколи досліджень: порушень не виявлено, що свідчить про задовільну роботу працівників харчоблоку. Відділом освіти Жашківської міської ради – 4 перевірки Жмуд А.П. з  метою  надання  рекомендацій та  дотримання  вимог щодо  харчування  дітей

Для забезпечення позитивного впливу на виконання норм харчування, було прийняте рішення про застосування додаткових заходів контролю, якими передбачено: узагальнення даних і звітування. Постійний контроль харчування спрямований на попередження можливих негативних наслідків, своєчасне вживання заходів для покращення якості харчування, виявлення і аналіз чинників досягнення або недосягнення визначених цілей.

Протягом 2019/2020 навчального року для потреб медичного кабінету було закуплено для надання першої медичної допомоги ліки, дезінфікуючі засоби. Починаючи  з  червня  місяця  було  забезпечено  повністю  засобами  індивідуального  захисту  та дезінфікуючими засобами, засобами  гігієни.

Проведення обов’язкових медичних оглядів дітей організовується і проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826  «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005. У зв’язку з реформуванням в медичній галузі з початку 2019 року обов’язкові профілактичні огляди дітей  здійснювалися у закладі охорони здоров’я (поліклініці) в присутності батьків або законних представників. Медичним  працівником  закладу вчасно видавалися направлення для проходження щорічного медогляду за встановленим графіком . У  зв’язку  з  тривалістю  адаптивного  карантину  цьогорічні графіки проходження  медоглядів  змістилися.

    Медичними працівниками та адміністрацією здійснюється постійний  контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом. За звітний період проведено оперативні перевірки:

- Повітряно-тепловий режим групових приміщень контролюється упродовж року, особливо в оздоровчий період та в період опалювального сезону. В опалювальний сезон температурний режим фіксується щоденно, інформація щодо дотримання температурного режиму у закладі передається до відділу освіти.

- Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час харчування дітей.

- Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей.

- Організація харчування.

Вихователі під керівництвом сестри медичної старшої впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань: вживання фіточаїв, полоскання ротової порожнини і горла відварами ромашки та кип’яченою водою кімнатної температури, вживання дітьми часнику та цибулі, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання.

Медичні огляди працівників здійснюються на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» згідно графіка. Щоденно проводиться огляд працівників харчоблоку на наявність захворювань.

До цього часу залишається недооснащеним медичний кабінет засобами медичного призначення згідно «Переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу» (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України 30.08.2005  N432/496).

 

Соціальний захист дітей

На початку 2019/2020 навчального року було складено та надано до відділу освіти соціальний паспорт ДНЗ. На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою; діти, батьки яких є учасниками АТО, діти, позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені діти, діти-інваліди та діти потерпілі внаслідок ЧАЕС, а  також переселенці користуються  100% пільгою.

На кінець року до пільгової категорії відноситься  -  дітей, з них:

АТО- 5 дітей;

Малозабезпечені-1дитина;

Напівсироти -1 дитина;

Багатодітні-7дітей;

Переселенці -1 дитина

  З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення, та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти за дошкільним навчальним закладом була закріплена територія обслуговування.  Педагогічними працівниками складено списки дітей від 0 до 6 років, які проживають на зазначеній території, із вказанням форми здобуття дошкільної освіти. З батьками дітей, які не відвідують дитячий садок,  проводиться роз’яснювальна робота про необхідність здобуття дошкільної освіти та обов’язковість освіти дітей старшого дошкільного віку, пропонуються різні форми навчання та залучення до освітньо-виховного процессу.

  Постійно залучаються діти та батьки до участі у благодійних акціях, інформація про які розміщується на сайті закладу. Члени колективу, діти і батьки надавали допомогу сім»ям  котрі  потрапили  у  складні  життєві  обставини, допомагали  іграшками  та  речами. В цьому навчальному році заклад вдруге взяв участь у: Всеукраїнській акції “Happy Мяу для Мурчика».   Також діти взяли участь в конкурсі   до  «Дня української  мови».    

Загалом у закладі створено належні  умови для здійснення освітньо – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі, мікроклімат в колективі сприятливий. Кожен працівник з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. У колективі панує творча атмосфера, що відповідає високому рівню професійності педагогів.

Вихователям та спеціалістам надано можливість самостійно обирати навчальні програми (затверджені рішенням педагогічної ради), за якими здійснюється освітньо-виховний процес, вживаються заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

У жовтні 2019 року усі педагогічні працівники отримали матеріальну винагороду з нагоди Дня працівників освіти.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітньо-виховного процесу проводиться відповідно до Законів України «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», Державних санітарних правил і норм, інших чисельних нормативних документів, які регламентують роботу ДНЗ з усіх питань.

У наказі по закладу «Про охорону праці та дотримання правил техніки безпеки у 2019/2020 навчальному році» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітьо-виховного процесу, попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство й пожежну безпеку тощо.

Розроблено План заходів з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя та здоров’я дітей на 2019/2020 навчальний рік. Відповідно до цього плану проводиться робота щодо охорони життя та здоров’я дітей, запобігання всім видам дитячого травматизму за такими напрямами:

створення безпечних умов життєдіяльності дітей у приміщеннях та на ігрових майданчиках дошкільного навчального закладу;

попередження дорожньо-транспортного травматизму;

забезпечення протипожежної безпеки;

попередження побутового травматизму;

запобігання травмуванню дітей через недогляд працівників навчального закладу та батьків.

Робота з дітьми здійснюється систематично, з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Проведені тижні безпеки дитини, день Цивільного захисту (вересень, травень). Інформація та фотоматеріали про проведені заходи розміщено на сайті закладу.

Педагогічний та обслуговуючий персонал бере участь у практичних тематичних заняттях,  згідно річного плану роботи, які проводяться директором та вихователем - методистом.

Питання профілактики дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради; на виробничих нарадах; на загальних та групових батьківських зборах; педагогічних годинах при вихователі-методистові.

З батьками вихованців проводилась профілактична робота щодо попередження дитячого травматизму: консультації, бесіди під підпис батьків; систематично змінювався матеріал в батьківських куточках; батьків залучали до проведення спільних заходів з попередження дитячого травматизму.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями

Педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дітей. Батьки беруть активну участь у освітньо-виховному процесі (виховних заходах, розвагах, родинних святах, виставках, конкурсах, благодійних акціях тощо).

Органом громадського самоврядування в закладі є загальн

Логін: *

Пароль: *